WTC '78 werkt met een bestuur volgens de oprichtingstatuten. Daarnaast zijn er verschillende taken verdeeld in commissies. 

 

Bestuur 2023

Voorzitter Fabian Kuiper voorzitter@wtccoevorden.nl 06-31695818
Secretaris Richard Tent secretaris@wtccoevorden.nl 06-23861376
Penningmeester Ger Vos penningmeester@wtccoevorden.nl 06-20449130
Sponsoring Henk Hazelaar sponsoring@wtccoevorden.nl 06-23456774
Kleding Alissa Smit kleding@wtccoevorden.nl 06-81983485
Toertochten/ICW Martin Grummel toertochten@wtccoevorden.nl 06-25055828

Wegkapiteincommissie 2020

Dennis de Jonge commissielid/wegkapitein
Roelienke Klaassen commissielid/wegkapitein
Peter Zwartscholten commissielid/wegkapitein
   
Hans Boer wegkapitein
Geert Gielen wegkapitein
Henk Koopman wegkapitein
Harald Guttink wegkapitein
Ger Vos wegkapitein
Bianca Schenkel wegkapitein
Henk Hazelaar wegkapitein
Bert Langeland wegkapitein
Martin Grummel wegkapitein
Niels Feijen wegkapitein
Norbert Voorn wegkapitein
Patrick Horsman wegkapitein
Fabian Kuiper wegkapitein

Clubweekend commissie 2020

Henk Hazelaar sponsoring@wtccoevorden.nl
Martin Grummel toertochten@wtccoevorden.nl

Bikkeltochtcommissie 2020

Gerard Tent  
Peter Zwartscholten  
Terug naar Cluboverzicht