Op woensdagavond 24 januari vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in combinatie met een nieuwjaarsborrel.

 


Rond kwart voor acht begon café-restaurant Candia vol te stromen met leden van de WTC'78 voor de ALV en de nieuwjaarsborrel. Na de openingen en de beste wensen voor 2024 ging de vergadering van start. In totaal waren er rond de 35 leden present. Het jaarverslag van verschillende bestuursleden werd gepresenteerd aan de leden. Van de voorzitter, penningmeester, toertochten, sponsoring en kleding. Opvallende zaken waren een contributieverhoging en de nieuwe statuten besproken. Beiden werden met een grote meerderheid aangenomen. Ook de kascommissie was weer tevreden dit jaar. Tevens werd er afscheid genomen van Henk Hazelaar die de afgelopen vier jaar verantwoordelijk is geweest voor de sponsoring binnen het bestuur. Henk heeft zich naast deze taak ook ingezet op allerlei andere fronten voor de club en daarvoor kreeg hij een mooi dankwoord en een presentje. Ewald Jansen volgt Henk op als verantwoordelijke voor de sponsoring. Voor een volledig verslag ontvangen alle leden de notulen nog digitaal. Na de vergadering werd het nieuwe seizoen voorbesproken onder het genot van een drankje. Een mooie aftrap voor het komende seizoen.